Нешто Друго

Автор: Едиција:Во 5 кај вртелешките!

Едноставна приказна за мало и нежно суштество кое неуспешно се труди да стане како другите…

Но, тоа е поинакво. Иако се обидува да стане како другите, тоа е Нешто Друго. Еден дел се појавува друго чудно суштество кое сака да биде пријател со Нешто Друго.

Но, сега, пак, Нешто Друго не сака да се зближи со чудното суштество бидејќи тие „не се исти“…

Оваа чудесна сликовница ја добила наградата на Унеско за поттикнување на толеранцијата.

Leave a Reply

*

*