Магма

Зборгија во Серајот [8]

Автор:

Мрачни тинејџери, училетки и уличетки комплет со Клетаучита и Мачотилда, чудни комшии, лудаци, фрикови, пластелино-главци, тапч-овци, хомосексуалци со снажни анални фиксации, первертирани хетеросексуалци, кучиња и други животни од зоолошката гадина, прифатни автобуси полни со сопнатици и лунатици, турористи, етнички малцинства, гетобластери, теле-визори, компјутерски игрици и разни други нуспрдизводи… – сè е тука, комплетен спектакл-дебакл што …

Зборгија во Серајот [8] Read More »

Природен роман [7]

Автор:

Природен роман е навистина неидентификуван литературен објект и речиси е невозможно да биде раскажан. Истовремено смешен и пишуван со ерудиција, невкусен и префинет, но во секој поглед блескав и новаторски во однос на формата. Livres-Hebdo, Paris Господинов успева да раскаже три паралелни приказни, кои собрани во една, можат да бидат прочитани како природна приказна на …

Природен роман [7] Read More »

Ајнштајновите сништа [6]

Автор:

Чудесниот роман на Алан Лајтман (според критичарите, „величествен во својот стил, со ефекти налик на волшебство, медитативен, провокативен, со моќ на онирички магнетњ), се потпира не само врз биографските податоци за Ајнштајн, туку пред сè врз огромното чувство и знаење на Лајтман, како за пишувањето така и за физиката. Лајтман со хируршки рез навлегува во …

Ајнштајновите сништа [6] Read More »

За секого по нешто, за некого по ништо [5]

Автор:

Бранко Прља е сосема специфичен глас во поновата македонска проза. Ако речете дека неговите раскази се постмодернистички или дека излегуваат од под големиот шинел на Данил Хармс – нема да згрешите. Ако минимализмот, збиеноста, едноставноста, бајковитоста и суптилниот хумор ги прогласите за упоришни точки на неговата поетика – исто така нема да згрешите. Но, интересно …

За секого по нешто, за некого по ништо [5] Read More »

Младина без Бог [4]

Автор:

  Еден од галеријата мрачни ликови во овој брилијантен краток роман вели: „Ние мораме да ја заштитиме младината од сè она што на кој и да е начин во иднина би можело да ги намали нејзините воени способности – а тоа значи: ние мораме морално да ја воспитуваме за војна. Точка!. Иако на моменти романот …

Младина без Бог [4] Read More »

Цинк [3]

Автор:

Краткиот роман Цинк се вреднува меѓу најдобрите книги на Албахари. Станува збор за обработка на старата книжевна тема со митски димензии: односот татко-син. Соочувајќи се со умирањето и смртта на својот татко, главниот лик во романот понира длабоко во сопствениот свет, но и во светот што тревожно го опкружува. За мото на романот земен е …

Цинк [3] Read More »

Новела за сонот [2]

Автор:

“Имам впечаток дека вие, благодарение на интуицијата – или, подобро речено, благодарение на внимателното самонабљудување – за другите луѓе го знаете сето она што јас го открив со долготрајни проучувања. Верувам дека во основата вие сте еден истражувач на психолошките длабочини.” Сигмунд Фројд, писмо до Шницлер (14. мај 1922) Белешка за авторот и новелата Артур …

Новела за сонот [2] Read More »

Јакоб Фон Гунтен [1]

Автор:

Овој мал дневник – роман од своето објавување па сè до денес за најголемиот број читатели остана најнеобичната книга на еден необичен писател – отуѓена и фасцинантна, длабоко-мисловна и шарматна, мошне едноставна и изразито уметничка. Денес, од аголот на повторното откривање на Роберт Валзер, може слободно да се рече дека како писател тој беше пред …

Јакоб Фон Гунтен [1] Read More »