Новела за сонот [2]

Автор:

“Имам впечаток дека вие, благодарение на интуицијата – или, подобро речено, благодарение на внимателното самонабљудување – за другите луѓе го знаете сето она што јас го открив со долготрајни проучувања. Верувам дека во основата вие сте еден истражувач на психолошките длабочини.” Сигмунд Фројд, писмо до Шницлер (14. мај 1922) Белешка за авторот и новелата Артур …

Новела за сонот [2] Read More »

Јакоб Фон Гунтен [1]

Автор:

Овој мал дневник – роман од своето објавување па сè до денес за најголемиот број читатели остана најнеобичната книга на еден необичен писател – отуѓена и фасцинантна, длабоко-мисловна и шарматна, мошне едноставна и изразито уметничка. Денес, од аголот на повторното откривање на Роберт Валзер, може слободно да се рече дека како писател тој беше пред …

Јакоб Фон Гунтен [1] Read More »